GetInsight

Ingrijpen bij seksuele intimidatie (op de werkvloer). Dit gebeurt helaas minder vaak dan we zouden willen. Of het nou gaat over intimidatie op straat, op scholen, of op de werkvloer. Seksuele intimidatie wordt weinig gemeld omdat het vaak gepaard gaat met schaamte of slachtoffers hebben het idee dat het hun eigen schuld is dat dit hun overkomt. Zeker als mensen om hen heen niet ingrijpen.

Hoe vaak ik wel niet over straat heb gelopen en ik of een andere vrouw ongewenst aangeraakt heb zien worden. Een groepje gasten die een vrouw uitscheldt voor hoer. Een man die in mijn nek staat te hijgen en tegelijkertijd over mijn blote rug wrijft in een overvolle tram. Mijn collega die staat te praten bij het koffiezetapparaat en even langs haar achterwerk gestreken wordt door ‘Vieze Jan’ van HR. Genoeg mensen die het zien maar er zijn er maar weinig die er wat van durven zeggen. Ik ben zelf iemand die als de situatie het toelaat graag voor andere mensen opkomt. Maar ik voel me niet altijd in de positie om dit te doen.

Wat kan ik doen?

Onderzoeksinstantie TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geven aan dat ruim 1,2 miljoen werknemers in 2016 te maken hadden met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. Maar weinig van deze mensen durven dit op hun werk te melden. Jij als collega, vreemde of vriendin kunt ervoor zorgen dat iemand er niet alleen voor staat en deze situaties zo snel mogelijk beëindigd worden. Maar hoe doe je dat? intimidatie signaleren op de werkvloer is vaak een  drempel, je wilt je eigen positie op het werk niet  ‘op het spel’  zetten. Wat kan je nou het beste doen in een situatie waarin je ziet dat iemand anders op jouw werk lastig gevallen wordt? Hoe kan je ingrijpen bij seksuele intimidatie (op de werkvloer)?

Ga naar een vertrouwenspersoon

Ik kan me voorstellen dat wanneer je je in een situatie op werk bevindt waarbij je het gevoel hebt dat ingrijpen negatieve gevolgen kan hebben voor jouw arbeidspositie, je er misschien voor kiest om niet in te grijpen. Wat kan je dan toch doen? Ga dan naar een vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie. Zorg dat je vertelt wat je hebt gezien en leg de situatie zo gedetailleerd mogelijk uit. De vertrouwenspersoon kan vervolgens actie ondernemen en jouw collega op de juiste manier helpen.

Spreek collega’s aan

Spreek jouw collega’s meteen aan op hun ongewenste gedrag. Het gebeurt heel  vaak dat andere collega’s meedoen of mee lachen met grove opmerkingen of seksueel getinte grappen. Dit kan te maken hebben met een bepaalde bedrijfscultuur. Spreek de aanstichter en het publiek aan op hun gedrag. Dit voorkomt dat dit gedrag als normaal wordt ervaren en zij meteen met hun neus op de feiten worden gedrukt. Dit kan ervoor zorgen dat de persoon die de ongepaste opmerking maakt ermee ophoudt en de omstanders voortaan beter zullen nadenken voordat ze mee lachen. Krijg je negatieve reacties terug? Ga dan naar een vertrouwenspersoon.

Spreek vanuit jezelf

Je kent ze misschien wel. Die collega’s met erg korte lontjes die bij het minste geringste uit hun slof schieten. Merk jij ongewenst gedrag bij deze collega’s en wil je hier wat aan doen? Spreek ze aan in de ik-vorm. ‘Ik voel me onprettig bij deze situatie en ik vertrek nu’. Door geen kritiek te hebben op de persoon of de situatie maar door aan te geven dat je je hier zelf onprettig bij voelt heb je minder kans dat de situatie escaleert. Gebeurd het weer, of blijf je toch met een vervelend gevoel zitten? Meld het dan bij de vertrouwenspersoon.

Praat met je collega (en luister!)

Ga met je collega praten. Besef je dat hierover praten erg moeilijk kan zijn voor het slachtoffer dus luister goed en zoek samen naar een goede oplossing. 
Ingrijpen bij seksuele intimidatie, het is en blijft moeilijk. Maar dit betekent niet dat je niks kunt doen. Probeer te zoeken naar een oplossing die voor jou goed voelt. Als we dit allemaal doen kunnen we zo hopelijk een veiligere werkomgeving creëren voor iedereen.
Ben je een werkgever? Kijk hier wat je aan maatregelen kunt treffen om seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan.

Bronnen:

  1. https://www.nu.nl/ondernemen/5010299/metoo-moet-als-werkgever-doen-seksuele-intimidatie.html
  2. https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/seksuele-intimidatie/maatregelen