GetInsight

GetInsight

Krijg grip op de werksfeer
en het welzijn van uw medewerkers

Een werknemer die de werksfeer als veilig en prettig ervaart presteert beter. Ziekte en een lagere performance brengen hoge kosten met zich mee.

Waarom GetInsight Work

Een zieke werknemer kost 250 euro per dag en is bij een burn-out gemiddeld 242 dagen uit de running. Volgens TNO kost werkstress gerelateerd verzuim werkgevers 1,8 miljard per jaar. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Een gelukkige werknemer is volgens onderzoek 12 procent productiever dan een werknemer die om mentale of fysieke redenen niet goed in zijn vel zit. Alle reden dus om aandacht te besteden aan welzijn op werk.

Hoe werkt

GetInsight-Work?

Wekelijks stelt GetInsight enkele, steeds wisselende, vragen. Artifical intelligence zorgt dat het vragenpad wordt aangepast. De app stelt bij problemen verdiepende vragen.

Rapportages worden gegenereerd op groepsniveau. Door de anonieme gegevens te bundelen biedt GetInsight-Work de werkgever zicht op het collectief welzijn van de werknemers. De werkgever kan op basis van deze inzichten zijn welzijnsbeleid versterken en preventief ingrijpen.

Slimme rapportages tonen de gebruiker hoe het welzijn zich ontwikkelt, en welke factoren hier invloed op hebben. De werknemer krijgt meer zicht op de factoren die zijn welzijn bepalen. Op basis hiervan kan hij zijn gedrag bijsturen.

De werknemer kan zelf bepalen of hij persoonlijke resultaten (tijdelijk) wil delen met bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon, Arbo-arts, werkgever of coach.

Wat weten we over werk en welzijn?

Werkstress is de belangrijkste oorzaak van verzuim. Bijna 16% van de werknemers ervaart klachten die aan stress te relateren zijn, 7,8% van de beroepsbevolking wordt zelfs langdurig op werk gepest. Dit alles kost Nederlandse werkgevers meer dan 900 miljoen per jaar. Daarnaast betaalt de Nederlandse maatschappij jaarlijks 12 miljard euro aan verzuim als gevolg van een tekort aan slaapuren. En dat terwijl we weten dat een gelukkige werknemer 12% productiever is dan een collega die niet lekker in zijn vel zit.

Welzijn en de Wet

  • Art: 7:658 BW bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor letsel opgelopen op het werk. Onder schade valt ook psychische schade, bijvoorbeeld als gevolg van burn-out of bore-out.
  • Op grond van artikel 3 lid 2 Arbowet heeft de werkgever onderzoeksplicht naar werkgerelateerde factoren die psychisch letsel zouden kunnen veroorzaken.
  • Slechts 45% van de bedrijven voldoet aan de wettelijk verplichte risico-­inventarisatie.

GetInsight-Work

nieuws & opinie

Waarom werk en de overgang een lastige combi is

Waarom werk en de overgang een lastige combi is

En waarom op werk de overgang op de agenda moet staan Meer dan de helft van alle werkende vrouwen in de overgang gaven aan door de overgang minder goed te functioneren op werk (CBS en TNO, 2021). Bij 8 procent speelt dit dagelijks, bij 9 procent wekelijks. Het gaat...

Lees meer
Waarom inspirerend leiderschap medewerkers bindt

Waarom inspirerend leiderschap medewerkers bindt

Goede werknemers behouden is een probleem. Bedrijven solliciteren nu bij werknemers in plaats van andersom. Maar wist je dat een goede leidinggevende een magneet is voor medewerkers? Onderzoek laat zien dat investeren in leiderschap een één-op- één winst is voor...

Lees meer
Waarom zei niemand iets?!

Waarom zei niemand iets?!

Mijn verhaal en handige tips voor als dit jou overkomt In deze blog wil ik een ervaring met jullie delen over ongewenst gedrag op het werk. Dit om te laten zien dat ingrijpen bij ongewenst gedrag niet altijd makkelijk is. En dat iemand die je vertrouwt en goed kent...

Lees meer
After holiday dip of wat anders?

After holiday dip of wat anders?

Heb ik een after holiday dip of een burn out? Het weer is nog heerlijk! Maar helaas moeten veel van ons weer aan de slag na een welverdiende vakantie. En dat gaat niet altijd even makkelijk. De after holiday dip ligt op de loer. Gelukkig verdwijnt deze meestal na...

Lees meer
Jouw werknemers gezond houden, hoe doe je dat?

Jouw werknemers gezond houden, hoe doe je dat?

De afgelopen jaren lijkt het percentage van werknemers met een burn-out te stijgen. Ook duurt het steeds langer voordat werknemers met een burn-out weer terugkeren op de werkvloer. Jaarlijks ervaart zo’n 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out klachten en...

Lees meer

Interesse?

GetInsight Work geeft zicht op werksfeer en welzijn. Signaleer risico’s op burn-out of depressie in uw organisatie en verhoog performance en welzijn van uw werknemers. Start nu met GetInsight en neem contact op of download de brochure .